Spildevandsplan for Halsnæs KommuneDen 28. april 2022 vedtog byrådet en ny spildevandsplan, der også kommer til at påvirke Grundejerforeningen Skovlodden.


Halsnæs Kommune skriver på kommunens hjemmeside om kloakringsplanerne for sommerhusområderne i kommunen:


"I spildevandsplan 2022-2032 etableres spildevandskloakering i følgende eksisterende bebyggelser, primært med sommerhuse: Maglemosegrøften i det nordlige Liseleje, (opland LL11 - 223 ejendomme) samt fire oplande langs Roskilde Fjord (opland KR19 (Månedalen), ØS04 (Grævlingehøj og Ølsted Strandhuse), ØS05 (Ølsted Nordstrand) og SH02 (St. Havelse Strand, og Ølsted Sydstrand) - i alt 2.176 ejendomme.


Sommerhusene kloakeres udelukkende for husspildevand, og skal fortsat håndtere regnvand på egen grund.


Projekteringen af anlægsarbejdet vil begynde umiddelbart efter spildevandsplanens vedtagelse og arbejdet med kloakeringen forventes at vare seks til syv år. Rækkefølgen for kloakeringen bliver fastsat i projekteringsfasen, men det forventes, at der vil arbejdes på flere lokaliteter samtidigt.


Kloakeringen vil fjerne en væsentlig del af næringsstofbelastningen fra sommerhusene til fjorden og badevandene, og vurderes som den mest hensigtsmæssige måde at sikre, at der i fremtiden kan afledes husspildevand miljømæssigt og hygiejnisk forsvarligt fra områderne."

Halsnæs Kommune har oprettet en FAQ vedrørende spildevandsplanen og som kan give svar på nogle af de spørgsmål, der måtte opstå. Du kan følge med på dette link:


Link til FAQ:

https://halsnaes.cowiplan.dk/spildevandsplan-2022-2032/indledning/